ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Αρχική / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΙΕΚΕΠ σχεδιάζει και πραγματοποιεί από το 1995 με επιτυχία Ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς χωρών της Ε.Ε.

 

Σε εξέλιξη

Το ΙΕΚΕΠ συμμετέχει στα εξής Ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι σε εξέλιξη:

 

 •  TOURISTIC UPSKILLING FOR ACCESSIBLE TOURISM

Τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Up skilling Disabled people with digital skills
applied to Accessible Tourism jobs» με συντονιστή φορέα το ΙΕΚΕΠ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού για ψηφιακές
δεξιότητες με χρήση εικονικής πραγματικότητες και διαδικτυακά μαθήματα για ενήλικες για τον
προσβάσιμο τουρισμό κάθώς και τη δημιουργία application για την αξιολόγηση του προσβάσιμου τουρισμού.
Οι εταίροι του προγράμματος είναι 8 οργανώσεις από 6 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Σλοβενία,
Πορτογαλία, Ιρλανδία) με συντονιστή εταίρο το ΙΕΚΕΠ. 

 

 • ERASMUS + KA1 “Capacity Building on Social Economy” (2019-1-EL01-KA102-061405)

Ο στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν στελέχη και συνεργάτες του ΙΕΚΕΠ με την κοινωνική οικονομία και συγκεκριμένα με μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε σχέση με το αντικείμενο της εστίασης με στόχο την δημιουργία φυτωρίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 κινητικότητες -μία στην Γλασκώβη, Σκωτίας και μία στο Birmingham, Αγγλίας-. Οι φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν την φιλοξενία του ΙΕΚΕΠ για τις ανάγκες του προγράμματος:

 • Είναι φορείς ενεργοί στην Κοινωνική Οικονομία
 • Αναπτύσσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν βάση ανταλλαγής και εφαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα, και ειδικά στον επανασχεδιασμό του Πολυπολιτισμικού Συνεταιρισμού ΠΕ από το ΙΕΚΕΠ
 • Έχουν δίκτυο με συναφείς οργανισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις που θα αποτελέσουν και τα σημεία διεξαγωγής των επισκέψεων μελέτης
 • Έχουν σχέση και εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων

 

Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας TLP- The Lennox Partnership, είναι μία κοινωνική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή του Clydebank της Σκωτίας και δημιουργήθηκε το 1988. Αρχικός στόχος της οργάνωσης ήταν να δημιουργήσει υποδομές υποστήριξης για την ανάπλαση του Δυτικού Dunbatonshire που ακολούθησε τη διακοπή λειτουργίας της ναυπηγικής βιομηχανίας και του τομέα της βαριάς μηχανικής αλλά και τη συνέχιση της υποστήριξης και της λειτουργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της Σκωτίας που μετά από τη βιομηχανική κρίση σταμάτησε να δραστηριοποιείται στην περιοχή. Στην πάροδο των χρόνων το TLP ανέπτυξε και δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλού επιπέδου συνοδευτικών υποστηρικτικών εξ ονόματος πολλών σημαντικών οργανισμών του δημόσιου τομέα σε όλη την κεντρική περιοχή της Σκωτίας. Πιο πρόσφατα, ο οργανισμός έχει εμπλακεί στην παροχή των υπηρεσιών της κυβέρνησης της Σκωτίας για άνεργους. Έτσι, σήμερα η οργάνωση στηρίζει και συνεργάζεται με πληθώρα κοινωνικών επιχειρήσεων της περιοχής, οι οποίες και θα αποτελέσουν σημεία επαφής με τους συμμετέχοντες στο παρόν σχέδιο. (Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.thelennoxpartnership.org/).

Η οργάνωση Legacy WM είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα που ειδικεύεται στις εκφάνσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω δράσεων συνδεδεμένων με την πολιτιστική κληρονομιά του Μπαγκλαντές. Δραστηριοποιείται στο Birminghan της Αγγλίας και συνδυάζει δράσεις πολιτισμού και κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση και στόχο στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα πρώτα έργα της οργάνωσης περιελάμβαναν τον εντοπισμό των μετακινήσεων των μεταναστών μέσω τροφίμων και την ανάπτυξη μιας διαδρομής τοπικής κληρονομιάς. Έτσι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ιδιαίτερα σε σχέση με την παραδοσιακή πολιτιστική κληρονομιά που αφορά και την τέχνη της μαγειρικής

(Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.legacy-wm.org/).

 

Σε σχέση με την Απασχολησιμότητα των Ανέργων, το ΙΕΚΕΠ, έχοντας στοχεύσει στην ανεύρεση καλών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο και μια εργαλειοθήκη σχετικά με τις Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας, ως μέσο αποκατάστασης ειδικά για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Το 1998, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) οργάνωσαν από κοινού το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα συμπεράσματα του συνεδρίου αποτέλεσαν την βάση για πολλά ερευνητικά σχέδια στην Κοινωνική Οικονομία. Ένα χρόνο αργότερα το ΙΕΚΕΠ, αξιοποιώντας τα προγράμματα των Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών και τις εμπειρίες που αποκόμισε από τις τότε κινητικότητες στο πλαίσιο των παλαιών Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, άνοιξε τον πρώτο την Ελλάδα Πολυπολιτισμικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, με πρώτη δραστηριότητα το «Πολύ-Πόλις», ένα έθνικ εστιατόριο στον Πύργο Αθηνών, όπου τα μέλη του (από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άνεργοι/ες) είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το εστιατόριο λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία ως θυρίδα επιχειρηματικότητας για 3 χρόνια, κλείνοντας λόγω της έλλειψης νομικού πλαισίου τον καιρό εκείνο για τις συγκεκριμένες συνεταιριστικές μορφές.

 

Έκτοτε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και πολλές καινοτομίες έχουν πια αναπτυχθεί στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και το νομικό πλαίσιο για τις Κ.Α.Λ.Ο. Σε παρόμοιες αλλαγές στοχεύει και το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, αφορά σε κατάρτιση σε φορείς του εξωτερικού 10 εκπαιδευτών και στελεχών του ΙΕΚΕΠ σε θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως μέσω καταπολέμησης της Ανεργίας, με εστίαση στο χώρο της εστιατορικής τέχνης, καθώς ο φορέας έχει αυτή την καλή κληρονομιά του Πολύ – Πόλις και εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο την οποία θα ήθελε να επανεκκινήσει, και με την βοήθεια αυτού του προγράμματος. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ΙΕΚΕΠ στοχεύει:

- Στην διερεύνηση καλών πρακτικών στην κοινωνική οικονομία

- Στην ανταλλαγή γνώσεων και εργαλείων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης στο πεδίο του κοινωνικού      επιχειρείν

- Στην επιτόπια παρατήρηση συνεταιρισμών με επίκεντρο την εστιατορική τέχνη σε χώρες που παραδοσιακά έχουν αναπτυγμένη την κοινωνική οικονομία

- Στην εκμάθηση νέων τεχνικών προσανατολισμού και Ενδυνάμωσης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και Ανέργων οι οποίες έχουν στο επίκεντρο τους την κοινωνική επιχειρηματικότητα

- Στην επένδυση της ευρωπαϊκής διάστασης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτών/ συμβούλων του

 

Το πρόγραμμα Europe through Young Eyes: Exchange, Explore, Exhibit (Europe 3E) είναι συνέχεια των επιτυχημένων προγραμμάτων "YourEP" και "Our Life.Our Voice. Young people and poverty". Το νέο αυτό πρόγραμμα εστιάζει σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο ώστε να εμπλέξει νέους ανθρώπους που δεν έγινε εφικτό να εμπλακούν στα προηγούμενα προγράμματα, ειδικά νέους με λιγότερες ευκαιρίες. 

 

 • Europe through Young Eyes: Exchange, Explore, Exhibit (Europe3E)Erasmus+ KA205 - Strategic partnership for youth (2019-2021)

Το πρόγραμμα Europe through Young Eyes: Exchange, Explore, Exhibit (Europe 3E) είναι συνέχεια των επιτυχημένων προγραμμάτων "YourEP" και "Our Life.Our Voice. Young people and poverty". Το νέο αυτό πρόγραμμα εστιάζει σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο ώστε να εμπλέξει νέους ανθρώπους που δεν έγινε εφικτό να εμπλακούν στα προηγούμενα προγράμματα, ειδικά νέους με λιγότερες ευκαιρίες. 

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι νέοι να γίνουν ενεργοί πολίτες στη Δημοκρατία, να ενισχυθεί η Πολιτική Δράση και να επιτευχθεί η συμπερίληψη όλων των νέων στην πολιτική ζωή μέσω των μεθόδων ΦωτοΦωνή, της πολιτικής Προσομοίωσης καθώς και με τις προτάσεις πολιτικής.

περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ: Europe3E : YES-Forum

 

 • APP&TEACH    

Στόχος του προγράμματος APP & TEACH, με εταίρους τους  Centro Servizi Formazione (Ιταλία), INFODEF (Ισπανία), BEST (Αυστρία) , eLearning Studios (Αγγλία), ISQ (Πορτογαλία), ΙΕΚΕΠ (Ελλάδα), Innoquality Systems Limited (Ιρλανδία), IDEProjet (Γαλλία), είναι να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές από κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, παρόχους κατάρτισης και ενδιάμεσους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-Learning),  τη διαχείριση προγραμμάτων μαθητείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσαρμοσμένων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας ανταποκρινόμενων στην πραγματικότητα και τις ανάγκες των εταιρειών. Αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των εξειδικευμένων αναγκών του εργοδότη και της γενικής απασχολησιμότητας του μαθητευομένου. Εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι και εμπειρογνώμονες από τις χώρες εταίρους συνεργάστηκαν επίσης για την παροχή σχετικών πληροφοριών και ανατροφοδότησης.

 

 • RE-ORIENT

Tο πρόγραμμα Re-Orient στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες προσανατολισμού και απασχολησιμότητας που προωθούν τις δυνατότητες πρόσβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω μιας σταθερής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού που απορρέει από τις διαγνωσμένες ανάγκες που μπορούν να βοηθήσουν τους δασκάλους / εκπαιδευτές / συμβούλους και φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στόχος είναι η παροχή μιας επικαιροποιημένης γνώσης για την προώθηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών / συμβούλων / προπονητών για την ενίσχυση της προσιτής και προσανατολισμένης στη σταδιοδρομία συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο λοιπόν απευθύνεται σε εκπαιδευτές, προπονητές, συμβούλους, παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης που χρειάζονται νέα, καινοτόμα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να βοηθήσουν στον προσανατολισμό του αυξανόμενου αριθμού των ανέργων και των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση με έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα μέσω ενός συνδυασμού από εκπαιδευτικά εργαλεία.

 

 • GENDER SENSITIVITY IN YOUTH WORK

Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στην ευθυγράμμιση των χωρών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και ισότητας μεταξύ των φύλων μέσω πρωτοποριακών ευρωπαϊκών συζητήσεων σε 5 διαφορετικές χώρες για αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, της αύξησης της γνώσης σχετικά με την ποικιλομορφία της ζωής των νέων, ιδίως των νέων από τρίτες χώρες, της επέκτασης του πεδίου δράσης για τους νέους στην ανάπτυξη προσωπικοτήτων και την εξεύρεση ρόλων με βάση το φύλο, της ανάπτυξης μεθόδων εργασίας με μειονεκτούντες νέους και των δυο φύλων, της διαμόρφωσης ελάχιστων προδιαγραφών για την κοινωνική εργασία για νέους και της ανάπτυξης θεωρητικών και πρακτικών στρατηγικών.

 

 • NO GAPS. Transnational methodology of socio-labor intervention with young women asylum seekers and refugees.

Στόχος του προγράμματος με εταίρους τους Guarani NGO, IEKEP, GAF, BEST και SSF  είναι να δημιουργήσει μέσω μιας διακρατικής εταιρικής σχέσης μια αναπόσπαστη και επαναληπτική μεθοδολογία παρέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους επαγγελματίες που εργάζονται με νέες μετανάστριες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η μεθοδολογία  βασίζεται στην αναγνώριση προηγούμενων ικανοτήτων, στην κοινωνικο-εργασιακή παρέμβαση που βασίζεται στις ατομικές ανάγκες, στην επαγγελματική κατάρτιση ως κλειδί για την εξασφάλιση της επιτυχούς ενσωμάτωσης και στη προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

 

 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

 

 •  Ladies First! 2017-1-EL01-KA202-036219

Το πρόγραμμα Ladies First! Erasmus+ με συντονιστή εταίρο το ΙΕΚΕΠ στοχεύει στην δημιουργία κοινών στρατηγικών για την υποστήριξη της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και  προσωπικής ζωής των γυναικών ανά την Ευρώπη. Στόχος είναι η ενδυνάμωση εκπαιδευτών και συμβούλων για την υποστήριξη ωφελούμενων γυναικών προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη σταθερότητα μεταξύ της εργασιακής και προσωπικής ζωής, ειδικά στο πλαίσιο κρίσης. Η σύμπραξη θα χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως τα επαγγελματικά περιγράμματα EQF, ECVET και Europass, για να προωθήσει την πολυεθνική κινητικότητα. Βασισμένο σε δύο επιτυχημένα προηγούμενα προγράμματα (Work Life Balance εργαζομένων γυναικών σε Εθνικό επίπεδο και στο πρόγραμμα U-Coach! σε Ευρωπαϊκό επίπεδο), η σύμπραξη 7 οργανώσεων (ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, ITG, ISQ, FVA, CSI, BFE) από έξι διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Βουλγαρία) Οι τελικοί αποδέκτες των υλικών του προγράμματος είναι σύμβουλοι και εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ οι τελικοί χρήστες των υλικών θα είναι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν την καθημερινή δυσκολία εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

 

 • SIMRA: SUPPORTING INTEGRATION OF MIGRANT WOMEN, REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS" στο πλαίσιο του AMIF-2016-AG-INTE         

Ο στόχος του προγράμματος SIMRA II είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών μεταναστών/ αιτούντων άσυλο / προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής, αναπτύσσοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει τον κοινωνικό χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση, με την προϋπόθεση ότι όσο πιο δυναμική η αλληλεπίδραση, τόσο πιο επιτυχημένη είναι η ενσωμάτωση.  Εννέα εταίροι από πέντε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων σε 5 πόλεις που αφορούν διάφορες πτυχές της μετανάστευσης στην Ευρώπη, συγκεκριμένα την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, Λευκωσία, Μπέρμιγχαμ, την ευρύτερη περιοχή της Γλασκόβης και το Λονδίνο. Με στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής γυναικών-υπηκόων τρίτων χωρών στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη της ΕΕ και την εξέταση της πρόσβασης στην ισότητα ευκαιριών ως μέσου για ενεργό συμμετοχή, το Έργο βασίζεται σε επιτυχείς μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που δημιουργούν οι εταίροι μέσω υπηρεσιών υποστήριξης και χειραφέτησης , την αξιολόγηση δεξιοτήτων και την κατάρτιση, τις πρακτικές με γνώμονα το φύλο και τους μετανάστες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση στις τοπικές κοινότητες.

 

 • 17+ Youth Career Orientation

To χρηματοδοτούμενο από το European Youth Fund και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες πρόγραμμα 17+ Youth Career Orientation αφορούσε σε νέους/νέες αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες άνω των 17 ετών με το όραμα να τους παρασχεθούν οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να γίνουν αυτοδύναμοι και ικανοί να επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα με τελικό στόχο την ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προσέφερε συνολικά 240 ώρες εκπαίδευσης στην ελληνική ως ξένη γλώσσα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε συνδυασμό με συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στόχος ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να βοηθηθούν στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική πραγματικότητα ανάλογα με τις ανάγκες τους: για μερικούς από αυτούς ο στόχος ήταν αποκτήσουν ένα βασικό γλωσσικό επίπεδο που θα εξυπηρετούσε την πρόσβασή τους στη δημόσια εκπαίδευση, για κάποιους άλλους στόχος ήταν να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές-επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν στα ελληνικά και να αποκτήσουν ένα βασικό επίπεδο αυτονομίας ενώ για όλους τους στόχους ήταν η κατανόηση της αγοράς εργασίας και για καθέναν από αυτούς η κατανόηση του  βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στόχου του. Για να γίνει αυτό ήταν απαραίτητο όλοι να γνωρίσουν τα διάφορα επαγγέλματα στην Ελλάδα και την ΕΕ και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ενσωματωθούν και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

 

 • ERASMUS+/KA2: "upDESIGN - Equiping provides with employabiity skills and personal development skills embedded in the world of design and up-cycling" (2014 - 1 - UK01 - KA204 - 000085).

Το σχέδιο Up Design απευθύνεται σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης που ασχολούνται με μειονεκτούντες, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου νέους εκπαιδευόμενους που δεν διαθέτουν επαρκή προσόντα και δεξιότητες για να εισέλθουν ξανά στην αγορά εργασίας. Το έργο θα εξοπλίσει τους παρόχους εκπαίδευσης και το προσωπικό τους με καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για την παροχή επιχειρηματικών δεξιοτήτων και κατάρτισης, ενσωματωμένης στον θεματικό κόσμο του σχεδιασμού και βασισμένης στην ιδέα της ανακύκλωσης, την έναρξη διαδικασιών κατά τις οποίες τα απόβλητα ή "άχρηστα"  προϊόντα μετατρέπονται σε νέα υλικά ή προϊόντα καλύτερης ποιότητας ή με απλά λόγια " στα παλαιά προϊόντα δίνεται μεγαλύτερη αξία, όχι μικρότερη" (Thorton Kay, Salvo News 94). Τα παιδαγωγικά αποτελέσματα του Up Design θα εισαγάγουν επίσης στοιχεία φιλικότητας προς το περιβάλλον και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και με αυτό θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και θα ξεκινήσουν αλλαγές συμπεριφοράς στους χρήστες τους (π.χ. εκτίμηση των υλικών αξιών, διαχείριση αποβλήτων κλπ.). (2014-2016).

 

 • "GET THERE - Journey to Employment" (2015 - 1 - UK01 - KA202 - 013608).

Το έργο το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ERASMUS+ - KA2 Strategic Partnerships αποσκοπεί στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, όπως τους εργαζόμενους  που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην εργασία τους, τους ανέργους που θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία – συμπεριλαμβανομένων των νέων σε κίνδυνο αποκλεισμού, οι οποίοι αναμένεται να ενταχθούν πιλοτικά σε  αυτά τα μαθήματα. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του έργου αυτού,  ενισχύεται η σύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι άνθρωποι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και η απόδοσή τους θα βελτιωθεί. To πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τις χρονιές 2015-2017  και αποτελείται από έξι εταίρους οι οποίοι έχουν εργαστεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας: ASDAN (UK), Diagrama Foundation (UK),  INFODEF (Spain), INFODEF (Spain) Institute for the Promotion of Development and Training, ISQ (Portugal) – Institute for Technology and Quality, IEKEP (Greece) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, CARDET (Cyprus).

Το μοντέλο του προγράμματος σπουδών για την απασχολησιμότητα που παρέχει το έργο GetThere περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία,
 • Πρόγραμμα σπουδών επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας από το βρετανικό φορέα πιστοποίησης ASDAN,
 • Μεθοδολογία καθοδήγησης ομοτίμων, με βάση το Πρόγραμμα Καθοδήγησης (Mentoring Programme) του οργανισμού Diagrama (Europeace Youth), στο Ηνωμένο Βασίλειο

 

 •  «Science at Theatre» (2013 - 1 - IT1 - LEO05 - 03988)

 Πρόκειται για Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης) με κύριους στόχους:

 1. Την αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μαθήματα των Επιστημών (Χημείας και Φυσικής κυρίως) και τη μεταφορά των θεωρητικών και πρακτικών αρχών της μεθοδολογίας SAT.
 2. Την κινητοποίηση των μαθητών εν γένει και ειδικά όσων βρίσκονται "σε κίνδυνο αποχώρησης από το σχολείο / αποτυχία, σχετικά με τη μελέτη και την εκμάθηση των επιστημών.
 3. Τη δημοσιοποίηση των πρακτικών / εμπειριών που προωθούν τον σχεδιασμό καινοτόμων (μη παραδοσιακών) διδακτικών υλικών / εργαλείων.
 4. Την προώθηση της επίτευξης των κριτηρίων της ΕΕ που σχετίζονται με την αύξηση των ποσοστών εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 5. Την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων που εδράζουν στην ίδια περιοχή. (2013-2015).

Το έργο  Science At Theatre (SAT) προωθεί μια διδακτική μεθοδολογία με βάση τη μεταφορά στοιχείων επιστήμης που προβλέπονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών της εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής των τεχνικών δράματος. Η μέθοδος έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Ρώμης "Tor Vergata" και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «IL Globetto» και είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης εμπειρίας (πάνω από δέκα χρόνια) στην παραγωγή, οργάνωση και διάδοσης της δράσης "Επιστήμονικές Παραστάσεις », η οποία απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου, η μεθοδολογία έχει μεταφερθεί στην Ιταλία, την Ελλάδα , την Τουρκία , τη Λετονία και την Ολλανδία , ως μέλη της εταιρικής σχέσης. Εταίροι υπήρξαν οι εξής: Universita degli studi di Roma ‘’Tor Verdata’’, Valsts Izglitibas Satura Centrs, Moiselle Le Blanc, Instituto Compensivo ‘’Ennio Quirino Visconti’’, Cofara International Projects BV, Dem Experential Trainning Center.

 

 • «U – Coach! New Skills to empower handicapped (physical and/or mental) people to become more autonomous» (2013 - GR1 LEO05 - 13877).

Πρόκειται για  σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης),  με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών επιδόσεων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε με τα απαραίτητα εργαλεία να βοηθήσουν τις ομάδες στόχου που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.  Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τις χρονιές 2013-2015 με leader το ΙΕΚΕΠ .

Κύριος στόχος του σχεδίου «U-Coach-Νέες δεξιότητες για την ενδυνάμωση ατόμων με ειδικές ανάγκες ώστε να γίνουν πιο αυτόνομοι» είναι να αυξηθεί το επίπεδο της «αυτονομίας» των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικά ή / και σωματικά προβλήματα, εξοπλίζοντας με την απαραίτητη γνώση τους φροντιστές, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους τους. Το έργο ασχολείται με την μεταφορά και προσαρμογή δύο συμβουλευτικών και καθοδηγητικών μεθοδολογικών εργαλείων: του Competence Coach (CC) και του Pilgrimage (PiL).

Πιο συγκεκριμένα, το έργο το οποίο ασχολείται με την μεταφορά και προσαρμογή δύο συμβουλευτικών και καθοδηγητικών μεθοδολογικών εργαλείων: του Competence Coach (CC) και του Pilgrimage (PiL) έχει ως στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης των επαγγελματιών μέσω μεθόδων coaching, ενώ το PiL επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυτόνομων δεξιοτήτων μάθησης για τα άτομα που βρίσκονται  σε πιθανή κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού λόγω των ψυχικών ή σωματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Συνολικά, το έργο αυτό,  δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που ασχολούνται με την πολυπληθή αυτή ομάδα στόχου  να αποκτήσουν γνώσεις έτσι ώστε να διευκολύνουν τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες σε ένα πιο αυτοκατευθυνόμενο σύστημα μάθησης.

 

 • ‘’V.I.D.E.O. Video-CV to Increase and DevelopEmployment Opportunities"

Πρόκειται για Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), που στοχεύει στη μεταφορά, σε ένα δίκτυο κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμό, επιτυχημένων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από το Δήμο Ρώμης και το Polydynamo and Arge PLON,. Συνδέεται με την υιοθέτηση και χρήση του Βιογραφικού Σημειώματος Βίντεο ως εργαλείου που αναδεικνύει τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων που αναζητούν επαγγελματική επανένταξη. Η μεθοδολογία διευκολύνει την καταξίωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε άτυπα πλαίσια, τις περισσότερες φορές μέσω εμπειρίας και αυτομάθησης, αλλά όχι λιγότερο χρήσιμες στην αγορά εργασίας.  Το έργο υλοποιήθηκε κατά τις χρονιές 2009-2010.

 

 • «WRITING THEATER»

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με σκοπό τη χρήση εκφραστικών μέσων θεάτρου για την κοινωνική ενσωμάτωση νέων). Βασίζεται σε δύο επιτυχημένες πρακτικές που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες απειλούμενων με κοινωνικό αποκλεισμό: το Θέατρο για την Κοινωνική Συνοχή καθώς και την Αυτοβιογραφία. Οι δύο πρακτικές συνδυάζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες νέων (2009-2011).

. Η παρέμβαση εστιάζει στο θέμα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: η ιδέα προήλθε από την ανάλυση αναγκών των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό αποκλεισμό, λειτουργώντας τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και της ενσωμάτωσης. Ο στόχος του σχεδίου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής που παρέχονται από τα διάφορα εθνικά συστήματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά την ανάπτυξη και απόκτηση προσόντων από τα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα πιο ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς και μιας κοινωνίας που ζητά την εγκαθίδρυση ακόμα πιο περίπλοκων διαδικασιών κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης.

 

 • “Developing a career pole star system” (CPS-System) Πρόγραμμα δια Βίου ΜάθησηςΜεταφορά Καινοτομίας, Leonardo da Vinci (2009-2011)

Η εφαρμογή του CPS-System  στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και βιωσιμότητας της καριέρας των νέων και στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής. Ομάδα στόχος του προγράμματος είναι νέοι /ες και νεαροί /ες ενήλικες κάτω των 30 ετών που αποφοιτούν από το Λύκειο, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο  πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του CPS-System θα αναπτυχθούν οι εξής ενότητες: Αυτογνωσία  και Λήψη αποφάσεων, Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης.
Η μεταφορά της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας βασίζεται πάνω στο έργο "Η ολοκληρωμένη παροχή συμβουλών, Κατάρτισης και Απασχόλησης Μέθοδος (ICTEM)" το οποίο αναπτύχθηκε από τον οργανισμό KADIS στην Σλοβενία.

 

 • Πιλοτικό Σχέδιο  Leonardo da Vinci με τίτλο "ONCE Again-st Abandon, Opening to New Countries Experiences" (2007-2008)

Στόχος του Έργου είναι o εντοπισμός, η καταγραφή και η αξιολόγηση των δράσεων και των πρακτικών που έχουν υιοθετήσει οι ειδικοί που ασχολούνται με τα άτομα που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση στις χώρες των εταίρων καθώς και η ανάπτυξη ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νεαρών drop out.  Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθεί ένα Γλωσσάρι των λέξεων και των εκφράσεων που χρησιμοποιούν οι νέοι/ες αυτής της ομάδας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία των ειδικών με τους/τις νέους/ες.

 

 • TIPEILΚαινοτόμο Πορτοφόλιο (portfolio) για την Αξιολόγηση της Άτυπης Μάθησης (2007-2009)

Σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζεται η ανάγκη να αναπτυχθούν μέθοδοι αξιολόγησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στα, αποκαλούμενα, άτυπα και μη-τυπικά πλαίσια μάθησης,  έξω, δηλαδή από τις παραδοσιακές τυπικές εκπαιδευτικές δομές. Η αναγνώριση των ‘άτυπων’ δεξιοτήτων θα διευκολύνει την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας  καθώς και τη δια βίου απασχολησιμότητά τους. Θα συμβάλει, επίσης, στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δια Βίου Μάθησης, που είναι αναγκαίος για να γίνει η Ευρώπη μια κοινωνία ανταγωνιστική, δυναμική, βασισμένη στη γνώση.   

Το TIPEIL – Καινοτόμο Πορτοφόλιο (portfolio) για την Αξιολόγηση της Άτυπης Μάθησης (2007-2009), είναι ένα σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης – υπό-πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Το σχέδιο επιδιώκει να αναγνωρίσει και να δώσει αξία στις δεξιότητες που νέοι/ες και ενήλικες εργαζόμενοι αποκτούν σε άτυπα και μη-τυπικά πλαίσια μάθησης.

Βασίζεται στα επιτυχημένα αποτελέσματα προηγούμενων διακρατικών προγραμμάτων   (E.G.E.I.S - LdV I/03/B/F/PP-154080 - and INTRA - Youth programme 92372-5.1.XL-IT-16-2001-R). Επιδιώκει να μεταφέρει σε νέα πλαίσια εφαρμογής ένα Μοντέλο Ψηφιακού Πορτοφόλιου καθώς και το Εκπαιδευτικό Πακέτο που απαιτείται για τη χρήση του. 

 

 • Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας HORIZON πρόγραμμα, με θέμα “Μηχανογραφημένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης για Μειονεκτούντα  Άτομα ”(1993-1994)

 

 • Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας YOUTHSTART πρόγραμμα, με τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εναλλακτικών Τρόπων Μάθησης"(1995-1997)

 

 • Στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Πρωτοβουλίας ADAPT πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με τίτλο “CIBERAL - IFESTOS: Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης ΜΜΕ”(1995-1997)

 

 • Στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI,  πιλοτικό πρόγραμμα, με τίτλο “ΑΡΤΕΜΙΣ: Πορτρέτα Επιτυχημένων Γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα”(1995-1996)

 

 • Διετές πρόγραμμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας YOUTHSTART, με τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ» και θέμα, την εισαγωγή του θεσμού της προκατάρτισης για τους νέους που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση (1997-1999)

 

 • Τριετές πιλοτικό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI, με τίτλο “Ίσες Ευκαιρίες στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό” (1996-1999).

 

 • Διετές πιλοτικό σχέδιο LEONARDO DA VINCI με τίτλο: "Ποιότητα 2004: Υπηρεσίες Ολικής Ποιότητας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες" (1998-2000)

 

 

 

Two O'clock


Δείτε περισσότερα... 

 • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
 •   210 2586970
 •   210 2586972
 • info@iekep.gr