SIMRA

 Αρχική / SIMRA

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων: Εκπαίδευση μεταναστριών και προσφύγων γυναικών στη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης και υπηρεσιών σε μετανάστες-πρόσφυγες

 

 

 1. Δυο λόγια για το έργο SIMRA

Ο στόχος του προγράμματος SIMRA, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο AMIF-2016-AG-INTE, είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών μεταναστριών, αιτουσών άσυλο και προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής, με απώτερο σκοπό να διευκολύνει την κοινωνική ένταξή τους. Θεωρώντας ότι όσο δυναμικότερη είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, τόσο πιο επιτυχημένη είναι η κοινωνική ένταξη, το πρόγραμμα δημιουργεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη ισότιμων αλληλεπιδράσεων αναπτύσσοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 1,2 εκατομμύρια αιτούντες άσυλο έφθασαν στην Ευρώπη το 2015-αρχές του 2016. Οι ροές δεν έχουν σταματήσει έκτοτε. Οι περισσότεροι/ες από τους νεοεισερχόμενους/ες υπηκόους τρίτων χωρών έχουν ή θα εγκατασταθούν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τώρα περισσότερο από ποτέ, η ευρωπαϊκή δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δοκιμάζεται: η ανάγκη παροχής πρακτικών λύσεων στα ζητήματα προστασίας που εγείρει η ύπαρξη και μόνον αυτού του «ξένου» πληθυσμού θέτει σε αμφισβήτηση την προσήλωση της Ευρώπης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα τολμήσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να κάνουν ένα βήμα πέρα από την ανθρωπιστική αντίδραση και να δημιουργήσουν μονοπάτια που θα οδηγήσουν στην αποδοχή αυτού του "ξένου" πληθυσμού σε ισότιμη βάση, όπως υποστηρίζει η ΕΕ;

Οι 9 εταίροι από 5 χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, ΗΒ, Κύπρος, Πολωνία, Σουηδία) που υλοποιούν το έργο SIMRA, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία και γνώση στην κάλυψη των αναγκών μεταναστών/ριών, αιτούντων/σων άσυλο και προσφύγων, συμμερίζονται την πεποίθηση ότι η ενσωμάτωση του «διαφορετικού Άλλου» μπορεί να είναι εφικτή μόνο όταν προκύπτει μέσα από κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων που συμμετέχουν σ’αυτή ενεργά και συνειδητά.

Θέτοντας λοιπόν αυτό το στόχο, το έργο SIMRA βασίζεται στην άποψη ότι η πρόσβαση των γυναικών-υπηκόων τρίτων χωρών σε ίσες ευκαιρίες είναι το μέσον για να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες που τις υποδέχονται. Η παρέμβαση που αναπτύσσει το έργο στις δομές των εταίρων σε 5 πόλεις της Ευρώπης που σχετίζονται με διάφορες πτυχές της μετανάστευσης, βασίζεται σε δοκιμασμένες μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία. Οι πόλεις αυτές είναι η Αθήνα και η ευρύτερη περιοχή της Αττικής, η Λευκωσία, το Μπέρμιγχαμ, η ευρύτερη περιοχή της Γλασκόβης και το Λονδίνο. Οι υπηρεσίες που δημιουργούνται αποσκοπούν στη χειραφέτηση μέσω της ενδυνάμωσης και της υποστήριξης, της αναβάθμισης δεξιοτήτων, της ανάδειξης των προσόντων, εμπεριέχουν την οπτική του φύλου και της μετανάστευσης και οδηγούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που διευκολύνουν την ισότιμη αλληλεπίδραση στις τοπικές κοινωνίες.

 

 1. Τί είναι η διαμεσολάβηση – η εξειδίκευση του/της διαμεσολαβητή/ριας

Ένας από τους στόχους του έργου SIMRA είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση του ρόλου του/της διαμεσολαβητής/ριας ως επαγγελματικής εξειδίκευσης και να αναδείξει τη σημασία της διαμεσολάβησης για την επιτυχία των πολιτικών ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Ο/Η διαμεσολαβητής/τρια είναι το άτομο που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα (α) στους/στις επαγγελματίες που προσφέρουν ή υλοποιούν υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης κλπ. και (β) στους ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες ως μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Στόχος του είναι να διευκολύνει την πολιτιστική και γλωσσική κατανόηση, να εξηγήσει και να αναλύσει τις πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές και ιδιαιτερότητες και να συμβάλλει γενικότερα στην επίλυση προβλημάτων.

Στο πλαίσιο του έργου SIMRA, στόχος της διαμεσολαβήτριας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, θα αναλάβει να ενημερώνει της γυναίκες της ομάδας για τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου με τρόπο κατανοητό για τις ίδιες και παράλληλα να ακούει τις ανάγκες και τα αιτήματά που έχουν εκείνες για να τα μεταφέρει στους υπεύθυνους του έργου. Η συμβολή του ρόλου της διαμεσολαβήτριας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή ενσωμάτωση των γυναικών τρίτων χωρών στις κοινωνίες υποδοχής.

 

 1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι στόχοι του : άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων – τι όφελος θα έχουν όσες επιλεγούν για το πρόγραμμα:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων: Εκπαίδευση μεταναστριών και προσφύγων γυναικών στη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης και υπηρεσιών σε μετανάστες-πρόσφυγες.

Το έργο SIMRA έχει ως στόχο να βοηθήσει να ενσωματωθούν οι γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες και αιτούσες άσυλο στην κοινωνία που τις υποδέχεται. Για να το καταφέρει αυτό, σκοπεύει να δημιουργήσει τις ευκαιρίες ώστε οι γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες και αιτούσες άσυλο να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή της γειτονιάς τους, να έρθουν σε επαφή με άλλες γυναίκες, να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, να αναζητήσουν εργασία αν το επιθυμούν, να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, νοσοκομεία, σχολεία, εφορία κλπ. Το έργο αναμένεται να πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ.). Σε κάποιες από αυτές θα συμμετάσχουν οι γυναίκες μετανάστριες/πρόσφυγες ως διαμεσολαβήτριες.

Για να γίνει το τελευταίο, έχουμε σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα, κατά προτίμηση με προηγούμενη εμπειρία ή ενδιαφέρον για την προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητριών οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνιστούν μια ιδιαίτερα επίκαιρη επαγγελματική εξειδίκευση ή και αυξάνουν τα επαγγελματικά προσόντα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα από την εκπαίδευση θα βοηθήσουν τις συμμετέχουσες να:

-              να συνεργαστούν επαγγελματικά με τις υπόλοιπες γυναίκες του έργου στο πλαίσιο της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης που προσφέρει το έργο σε συγκεκριμένο αριθμό γυναικών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση

-              να προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες θα διευκολύνουν την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία

-              να βελτιώσουν δεξιότητες που είναι χρήσιμες σε οποιαδήποτε δουλειά, όπως η ομαδικότητα, ο συντονισμός, η επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, η επίλυση προβλημάτων

 1. Σε ποιους συγκεκριμένα απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης;

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται μετανάστριες, αναγνωρισμένες πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο και υπό ανθρωπιστικό καθεστώς.

 

Οι διαθέσιμες θέσεις της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι 25. Η επιλογή των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στην στήλη 7 της παρούσας πρόσκλησης.

 

 1. Διάρκεια, ώρες, ημερομηνίες και τόπος που θα διεξαχθεί το πρόγραμμα εξειδίκευσης – κατάρτισης:

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα είναι ευέλικτο ανάλογα με την διαθεσιμότητα της ομάδας των εκπαιδευομένων και θα πραγματοποιείται -όποτε κρίνεται αναγκαίο- σε απογευματινές ώρες και σαββατοκύριακα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί μέσα στον Νοέμβριο 2018 και θα διαρκέσει 35 ώρες θεωρίας.

 

 

 

 

 1. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

         Α) Θεωρία

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα και χωρίζεται σε 7 θεματικές ενότητες, οι στόχοι των οποίων περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Στόχος της πρώτης θεματικής ενότητας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα ενισχύσουν τις πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης όπως η βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων και συγγραφή ενός αποτελεσματικού βιογραφικού.

Στην δεύτερη θεματική ενότητα επιδιώκεται η κατανόηση του μεταναστευτικού πλαισίου στην Ευρώπη και η ενημέρωση αναφορικά με τους νόμους, τους θεσμούς και τα δίκτυα υποστήριξης για την μετανάστευση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω μιας ερευνητικής διαδικασίας.

Στην τρίτη θεματική ενότητα οι εκπαιδευόμενες θα έρθουν σε επαφή με τον ρόλο του συμβούλου (mentor), θα εφαρμόσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό το έργο του και θα εξοικειωθούν με τα στάδια που ακολουθούνται για την οικοδόμηση της ομάδας.

Στην τέταρτη θεματική ενότητα επιδιώκεται η διερεύνηση της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας μέσω διάφορων προσεγγίσεων και το πως εκείνη εφαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενες θα κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και θα εξασκηθούν σε αυτήν μέσω βιωματικών ασκήσεων.

Στην πέμπτη θεματική ενότητα οι εκπαιδευόμενες θα σχεδιάσουν μια υπηρεσία υποστήριξης των γυναικών τρίτων χωρών η οποία ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους και διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους.

Στην έκτη θεματική ενότητα οι εκπαιδευόμενες θα έρθουν σε επαφή με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τις υπηκόους τρίτων χωρών και θα διερευνήσουν τις δεξιότητες εκείνες που κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας υποστήριξης που σχεδίασαν.

Στην έβδομη θεματική ενότητα επιδιώκεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την μέθοδο του έργου SIMRA και παράλληλα η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα τις καθιστούν ικανές να γνωρίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό και ως αποτέλεσμα να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις ανάγκες και των άλλων, οικοδομώντας κλίμα εμπιστοσύνης και συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση των γυναικών τρίτων χωρών.

     Β) Πρακτική

Με το πέρας του θεωρητικού πλαισίου, οι εκπαιδευόμενες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου παρέμβασης του έργου SIMRA όπου και θα εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων του προγράμματος εκπαίδευσης.

     Γ) Πιστοποίηση

Οι εκπαιδευόμενες, εφόσον συμπληρώσουν των απαιτούμενο αριθμό παρουσιών τους στο πρόγραμμα (κατά 80%), θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης και συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου παρέμβασης.

 1. Αίτηση (σε προηγούμενο αρχείο)
 2. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων

     8.1. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται μετανάστριες, αναγνωρισμένες πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο, υπό ανθρωπιστικό καθεστώς.

       8.2. Οι διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος θεωρητικής εκπαίδευσης είναι 25.

       8.3. Προσόντα:

       -Καλή γνώση ελληνικών, γραπτός και προφορικός λόγος. Η γνώση της γλώσσας θα εκτιμηθεί μέσω γραπτής δοκιμασίας και αξιολόγησης προφορικού και γραπτού επιπέδου της ελληνικής από ειδικούς εκπαιδευτικούς στην νεοελληνική γλώσσα.

         -Καλή γνώση αγγλικών ως επιθυμητό προσόν

         -Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας της χώρας καταγωγής των μεταναστριών, προσφύγων και αιτουσών άσυλο στην Ελλάδα (αφορά χώρες που δεν είναι μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης). Η γνώση της γλώσσας θα εκτιμηθεί μέσω γραπτής δοκιμασίας και αξιολόγησης προφορικού και γραπτού επιπέδου της συγκεκριμένης γλώσσας από ειδικούς μέσω γραπτής ή/και προφορικής δοκιμασίας αξιολόγησης.

       -Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Θα προτιμηθούν όσες έχουν προϋπηρεσία ως διαμεσολαβήτριες ή διερμηνείς και σε σχετικούς κλάδους.

         -Συμμετοχή σε συλλόγους-κοινότητες μεταναστών, προσφύγων, φορείς εκπροσώπησης και σχετικές εθελοντικές δραστηριότητες.

           -Προηγούμενη γνώση ή εμπειρία σε μεθόδους ή και υπηρεσίες ένταξης μεταναστών-προσφύγων, π.χ. σχετικές σπουδές, συμμετοχή σε σεμινάρια

           -Προσωπικοί στόχοι – κίνητρο της υποψήφιας να πάρει μέρος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης

 1. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00.          

 

 1. Διαδικασία επιλογής εκπαιδευομένων

Το ΙΕΚΕΠ τηρεί για την επιλογή νέου προσωπικού την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ και ειδικά την αρχή τήρησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. ΤΑΜΕ-ΤΑΕ 2014-2020 (αριθ. 82350/ΦΕΚ 2451/Β’/9.8.2016). Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η διαδικασία αξιολόγησης/επιλογής των υποψηφίων ορίζεται ως ακολούθως:

 • Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και ελέγχονται ως προς την πληρότητα της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Οι υποψήφιοι/ες των οποίων οι φάκελοι είναι πλήρεις και επαρκείς καλούνται σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
 • Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων διενεργείται από ομάδα διεξαγωγής συνεντεύξεων, η οποία αποτελείται από τρία μέλη, ένα εκ των οποίων κατέχει ιδιαίτερη γνώση σχετικά με θέματα που αφορούν στη συγκεκριμένη θέση εργασίας για την οποία καλούνται να διαγωνιστούν οι ενδιαφερόμενοι. Η εν λόγω ομάδα αξιολογεί την καταλληλότητα των υποψηφίων και πραγματοποιεί την τελική επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν την δομή.
 • Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε έγγραφη και προφορική δοκιμασία γλωσσικών ικανοτήτων.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, το οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

Από 3 μήνες

5 (για κάθε τρεις μήνες)

2. Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας

 

Γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης επιπέδου γνώσης και χρήσης της γλώσσας

Βασικό επίπεδο: 5

Προχωρημένο επίπεδο: 10

3. Γνώση της χώρας Προέλευσης

Γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης επιπέδου γνώσης και χρήσης της γλώσσας

Βασικό επίπεδο: 5

Προχωρημένο επίπεδο: 10

4. Συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού.

 

20

5. Συνέντευξη και έγγραφη και προφορική δοκιμασία γλωσσικών ικανοτήτων σε Ελληνική Γλώσσα και γλώσσα Χώρας Προέλευσης

 

0-30

 

Τελικός υπολογισμός:

Από την προηγούμενη διαδικασία έχει προκύψει ο τελικός βαθμός για κάθε έναν/μία υποψήφιο/α σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι βαθμοί αυτοί πολλαπλασιάζονται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και το άθροισμα αυτών αποτελεί τον τελικό βαθμό του/της κάθε υποψήφιου/ας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κριτήρια:

Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο:

Κ1: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

0,30

Κ2: ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

0,10

Κ3: ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

0,10

Κ4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

0,10

Κ5: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

0,40

 

 

 

 

Ο τελικός βαθμός δηλαδή της αξιολόγησης του/της υποψήφιου/ας προκύπτει από τον τύπο:

ΣΒ= (Κ1x0,30) + (K2x0,10) + (K3x0,10) + (K4x0,10) + (K5x0,40)

 

Όπου:

 • ΣΒ: Συνολικός βαθμός υποψηφίου/ας.
 • Κ1 – Κ6: Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων.

 

 

 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού το ΙΕΚΕΠ επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή, πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε πίνακα, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια.
  2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός/ή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο Κ5 κριτήριο (συνέντευξη και γλωσσικές δοκιμασίες), και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός/ή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο Κ1 κριτήριο (εργασιακή εμπειρία). Αν εξαντληθούν τα δύο αυτά κριτήρια προηγείται αυτός/ή που έχει τις περισσότερες μονάδες στα κατά σειρά Κ4 (εθελοντική εμπειρία), Κ2-Κ3 (πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) κριτήρια. Στην περίπτωση που όλα τα κριτήρια συμπίπτουν, η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

 1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Το ΙΕΚΕΠ προβαίνει στην αξιολόγησή των υποψηφίων και τον υπολογισμό των κριτηρίων. Στη συνέχεια, προβαίνει στην κατάρτιση πίνακα κατάταξης και στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο την. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα με βάση τον πίνακα κατάταξης.

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους στο διαδίκτυο. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΙΕΚΕΠ (Αβερωφ 34Α Νεα Ιωνία 14232) Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το αρμόδιο όργανο και θα υπάρχει απάντηση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη τις προθεσμίας ενστάσεων . Τέλος, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΠ ο τελικός πίνακας κατάταξης στις.

 1. Πληροφορίες για την αίτηση

Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση της αίτησης ελάτε στα γραφεία μας Αβέρωφ 34α 1ος όροφος από τις 10:00 έως τις 17:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Αίτηση για facilitators[DOWNLOAD HERE]

 

 

 • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
 •   210 2586970
 •   210 2586972
 • info@iekep.gr