Εξειδικευμένα Σεμινάρια Προσωπικού Ασφαλείας

 Αρχική / Εξειδικευμένα Σεμινάρια Προσωπικού Ασφαλείας

Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 όσοι εργάζονται στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security) πρέπει να κατέχουν άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ’’Ι.Ε.Κ.Ε.Π.’’- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2,  παρέχει εξειδικευμένα Σεμινάρια Security (διάρκειας 105 ωρών), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α και καλύπτει:

  • Διαρκείς τμήματα για Νέους & Επαγγελματίες.
  • Άρτια Οργάνωση, Μεθοδολογία και Υποδομές  που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες ενηλίκων.
  • Την ευελιξία στο ωράριο παρακολούθησης ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των καταρτιζομένων.

Θεματικές Ενότητες

Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α., απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

  • Το ’’Ι.Ε.Κ.Ε.Π’’ καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες (Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα, Ποινικός κώδικας, Ποινική δικονομία, Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, Ασφάλεια εγκαταστάσεων, Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α., Προστασία προσώπων/ χρηματαποστολών, Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων, Παροχή πρώτων βοηθειών κ.α) που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Διαθέτει Ειδικές Σημειώσεις, Μελέτες Περιπτώσεων-Case Studies, Ανάλυση Σεναρίων κ.α.
  • Οι εκπαιδευτές του είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που αναλαμβάνουν.

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, όλοι οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας». Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Τέλος οι καταρτιζόμενοι  θα  πρέπει να προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.

 

 

 

 

  • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
  •   210 2586970
  •   210 2586972
  • info@iekep.gr