Νέα και ανακοινώσεις

 Αρχική / Νέα και Ανακοινώσεις  / Έναρξη Εκπαίδευσης διερμηνέων/ διαμεσολαβητών (υπηκόων τρίτων χωρών) στο πλαίσιο του προγράμματος “Supporting the Integration of Migrant Women, Refugees and Asylum Seekers (SIMRA)” (776132-SIMRA-AMIF-2016-AG-INTE)

3/12/2018

Έναρξη Εκπαίδευσης διερμηνέων/ διαμεσολαβητών (υπηκόων τρίτων χωρών) στο πλαίσιο του προγράμματος “Supporting the Integration of Migrant Women, Refugees and Asylum Seekers (SIMRA)” (776132-SIMRA-AMIF-2016-AG-INTE)

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκε από το ΙΕΚΕΠ εκπαίδευση διερμηνέων/ διαμεσολαβητών  (υπηκόων τρίτων χωρών) συνολικής διάρκειας 35 ωρών η οποία περιελάμβανε ενότητες για την Ενσωμάτωση - Διαμεσολάβηση - Ενεργητική Ακρόαση - Απασχολησιμότητα - Ελληνικό και Κοινοτικό Νομικό Πλαίσιο για τη Μετανάστευση – Ενδυνάμωση Ομάδας κα.

Συγκεκριμένα:

  • Ανάπτυξη Σχεδίου Παρεμβάσεων
  • Εκπαίδευση των Επαγγελματιών γυναικών προσφύγων και μεταναστών: Η εκπαίδευση παραδόθηκε σε 35 ώρες και κύρια αρμοδιότητα του ΙΕΚΕΠ ήταν η δημιουργία του εκπαιδευτικού περιγράμματος για τις ενότητες που αφορούν τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία - Θέματα Μετανάστευσης (Νομικό Πλαίσιο της Ελλάδας και της ΕΕ) - Ήπιες Δεξιότητες στην Απασχολησιμότητα - Αξιολόγηση Δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τις διερμηνείς / μεσολαβητές
  • Εκπαίδευση των διερμηνέων / διαμεσολαβητών (υπηκόων τρίτων χωρών): Με βάση την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων και του ιστορικού τους, 50 γυναίκες διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα η οποία είχε προηγούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας και σχετική εργασιακή εμπειρία παρακολούθησε ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε ενότητες για την Ενσωμάτωση - Διαμεσολάβηση - Ενεργητική Ακρόαση - Απασχολησιμότητα - Ελληνικό και Κοινοτικό Νομικό Πλαίσιο για τη Μετανάστευση. Η δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από γυναίκες που μίλησαν καλύτερα αγγλικά παρά ελληνικά ακολούθησε το ίδιο πρόγραμμα με την προσθήκη ενός προγράμματος εκμάθησης της ελληνική γλώσσας.

 

  • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
  •   210 2586970
  •   210 2586972
  • info@iekep.gr